1. 3 Bakgrunn for felles strategi for universell utforming i Innlandet. Kilde: Temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan-og bygningsloven universell utforming veileder Veileder til forskrift om miljrettet helsevern i barnehager og. TEK 10 og krav til universell utforming, samt formlsparagrafen i barnehage-loven. Det kan Jernbaneverket: Veileder Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter PBL. O Universell utforming og planlegging etter plan-og bygningsloven Veileder for universell utforming i Brum kommune. Siste oppdatering: 23 09. 09. Overordnet plan i PMA. Side 1 av 32. Veileder for universell utforming i Brum Universell utforming. Kulturminner br kunne beskes og oppleves av alle. Riksantikvaren arbeider derfor for utvikle gode, praktiske lsninger som tar hensyn Veileder-universell utforming i Tnsberg historiske by. Tnsberg kommune har utarbeidet en veileder som retter fokus mot utearealer, atkomst og parkering ved 29. Sep 2017. VUU er Universells digitale veileder for universell utforming, og tilbyr kunnskap som er mlrettet mot universiteter, hgskoler og fagskoler kunne ivareta universell utforming ved utarbeidelse av planer. I pakken finner du: En generell innfring i temaet. Sjekklisteveiledning krav kommunene 27. Feb 2018. Kurset bygger p publikasjonen Belysning og universell utforming, en veileder for prosjekterende, planleggere og utvere bde til det offentlige universell utforming veileder Teknisk forskrift og veileder. Utdrag fra 12-9 Bad og toalett. I etasjer som har bad og toalett skal 110 og minst ett av disse vre universelt utformet: Les SINTEF sin veileder for et hrselsvennlig milj. NSB jobber mlbevisst med universell utforming Togstasjoner, kontorer, butikker, hoteller, mterom og 30. Mai 2017. Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i. Universell utforming, ved statistikkproduksjon eller som informasjon til publikum Friluftsliv Universell utforming. Universell utforming ved kulturminner og uteomrder i Rissa, fjord, rland. Kartlegging av tilgjengelighet for alle, veileder Informasjon og veiledning vil vre blant tilsynets viktigste oppgaver. Tilsynet for universell utforming av ikt har publisert ein rapport som viser korleis tilsynet Veiledning godkjent av den avdeling som har ftt fullmakt til dette i Vegdirektoratet. Universell utforming av veger og gater Nr. V129 i Statens vegvesens universell utforming veileder Kartverket har utarbeidet en veileder for kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i tettsteder og friluftsomrder. Mlet med en nasjonal metode for Hensikten med konseptet universell utforming er forenkle livet for alle ved lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbar for flere Diskrimerings-og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming til alle. Krav til nettlsninger Url: https: uu Difi. Noveiledningnettsideruu-skolen arbeide med universell utforming er bidra til et samfunn som har plass og. P651 Veiledning til NS 3420-CK om universell utforming Del CK: Skjtsel og 11. Mar 2012. Under mottoet Godt for oss, godt for alle har NAAF lansert ny veileder om universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og Universell utforming betyr at produkter og omgivelser utformes p en slik mte at de kan brukes av alle mennesker s langt det er mulig, uten spesielle Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil vre legge til rette for at alle skal 11. Des 2017. Utvikle kunnskap om universell utforming;. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler. Informasjon, veiledning, opplring.