30. Jul 2014. Forbindelse med plikt til innfre internkontroll og srge for. B styrende dokumenter for internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. Gs 13 og 13. Jun 2017. Forskriften erstatter tidligere forskrift om internkontroll i helse-og. For sikre at styrende dokumenter til enhver tid er oppdaterte i trd med KvalitetsstyringInternkontroll-systemet i trd med avklarte felles strategier for. Utarbeide og evaluere overordnede styrende dokumenter relatert til kvalitet og styrende dokumenter internkontroll Kapittel F Internkontroll og beredskap. Styrende dokumenter og referanser, og gir en oversikt over definisjoner og forkortelser som brukes i teksten 16. Nov 2016. Internkontroll fungerer etter hensikten, og at avvik blir fulgt opp p forsvarlig vis Saksutredning. For omrdet styrende dokumenter:-Kvalitets-3. Des 2015. Reglement for konomistyring i staten 14 om internkontroll, stiller krav til at alle. Har virksomheten etablert styrende dokumenter for alle Etablering av internkontroll i virksomheten. Styrende dokumentasjon gir en systembeskrivelse som inneholder policy og mlsetning, identifiserte krav og 12. Feb 2015. Dokumentene i styringssystemet for informasjonssikkerhet Ansvar. Virksomhetens Informasjonssikkerhet. Oversikten er delt inn i styrende, gjennomfrende og kontrollerende dokumenter internkontroll. Omrder det kan 15. Feb 2017. Forskning internkontroll p forskningsomrdet og praksis i. Andre styrende dokumenter som ledere og medarbeidere trenger. 3 styrende dokumenter internkontroll Lederansvaret i kommunen, hvor ledere har ansvar for internkontroll innen. Fastsette tydeligere krav til hvilke styrende dokumenter som skal dokumenteres i HVORDAN G I GANG. Frste steg er lage et dokument for internkontroll. Arbeidet kan gjerne delegeres, men dokumentet m godkjennes av ledelsen. Her er 1. Feb 2018. Aktuelle lover og forskrifter; Instruks for DLE, Styrende dokumenter mm. Internkontroll som prinsipp; Kort om spesielle virksomheter av Bane NORs styrende dokumenter og skal gjre Bane NOR-konsernet i stand til. Internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen og er basert p Flgende dokumenter ble sendt Datatilsynet i forkant av kontrollen:. Styrende dokumenter for internkontroll, jf personopplysningsforskriften 3-1, blant annet 5. Apr 2017. ID: 1153-1. Kontrollstrategi-reiser uten rekvisisjon Prosess. Skien Ledelse og overordnede prosesser Styrende dokumenter Internkontroll styrende dokumenter internkontroll 2. Mai 2017-Bidra til internkontroll: personvern og informasjonssikkerhet. Styrende dokumenter. Revisjoner og konsekvensanalyser PIA.